Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), ανάμεσά τους και ο HIV, αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Δυστυχώς, πολύς κόσμος δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα για το ...
Πολύς λόγος έχει γίνει τον τελευταίο καιρό για τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού και την εγγραφή των ασφαλισμένων σε ΤΟΜΥ. Δημιουργήθηκαν πολλές απορρίες σχετικά με το γιατί να γίνει ...